Dokter Jules beloont 18 projecten

Ook in het najaar van 2017 beloonde Dokter Jules jeugdbewegingen met zotte ideeën met een maatschappelijke waarde! Dokter Jules steunde in 2017 18 jeugdbewegingen die tussen 11 oktober en 29 november 2017 een maatschappelijk relevant project indienden.

Chiro Eindhout - €538

De Rinkies zijn personen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking. We zouden graag het lidgeld betalen vanuit onze Chiro zelf. Deze kinderen verblijven vaak in een instelling en hebben een beperkt budget. Door het lidgeld zelf te betalen, hopen we meer kinderen/jongeren te bereiken. Zo heeft iedereen evenveel kans om een leuke Chirodag te beleven. We zouden het ook fijn vinden als we de Rinkies een uniform konden schenken. Momenteel komen ze naar de Chiro in vrijetijdskledij. Van zodra ze ook een uniform kunnen dragen, horen ze er helemaal bij. Dat is nu eenmaal wat we willen bereiken.


Akabe Scouts ‘Kruierke Balen - €1500

Graag zouden wij een afvalhok ( containerparkje) willen plaatsen op ons terrein dit gekoppelt met een ecologisch dakje er op ( groendak). Dit omdat wij als scouts ecologie ten harte nemen.

Omdat wij recentelijk temaken hebben met sluikstorten op ons terrein zouden wij graag een afgesloten afval-sorteer hok plaatsen met hierop een ecologisch dak. Waarvan wij de dakgoot aansluiten op een externe ton om het water te kunnen herbruiken voor bv waterspelen, zwembadvullen, buitendouches. Hiernaast willen wij in/rond ons afval hok een compostbak plaatsen om zo zelf te composteren en dit ook bij in onze spelen naar de leden toe te verwerken. Zo willen wij onze leden leren recycleren en composteren samen met het herbruiken van regen water.


KSA EINE - €600

met een ploeg van 19 leiders en leidsters proberen wij kinderen elke zaterdag een onvergetelijke dag te bezorgen. Het mooie aan jeugdbewegingen zijn enerzijds de ontelbare ervaringen die je nergens anders kan krijgen. Anderzijds ook de sociale contacten, je vrienden die je maakt in je jeugdbeweging. Geen mooiere vriendschap dan je KSA-vrienden!!
Nu wil ik deze ervaringen delen. Ik wil dit hele gebeuren mogelijk maken voor veel meer kinderen in en rond Eine. Namelijk voor diegenen met een ander geloof, voor diegene met een andere huidskleur, voor diegenen met een lager inkomen. Hun kinderen wil ik zaterdagnamiddag uit hun huizen halen. Hun kinderen wil ik tussen blanke kindjes zien spelen. Ik wil de drempel verlagen en de KSA nog toegankelijker maken. Door deze mensen een extra doel/uitdaging in hun leven te geven, wil ik ervoor zorgen dat zij die anders hele dagen thuis blijven, buitenkomen en iets zinnigs doen. Vermijden dat zij in verkeerde milieus terechtkomen. Vermijden dat zij in aanraking komen met criminaliteit, drugs, radicaal gedachtegoed, enz.…
Ik wil een professioneel ‘reclamefilmpje’ laten maken waarbij men duidelijk ziet wat er gebeurd binnen de muren van een jeugdbeweging. Dit om de drempel te verkleinen, als laatste duwtje in de rug.


Scouts Meulestede - €1285

Onze jeugdbeweging, Scouts Meulestede is een echte stadsscouts in een drukke volkswijk in Gent met weinig speelruimte. We willen onze kinderen en ouders zoveel mogelijk aanmoedigen om met de fiets of te voet te komen. Dat lukt al aardig maar mobiliteit in een stad is niet altijd evident. 

Om in het groen te kunnen spelen moeten we een aardige afstand afleggen. Dit doen we met zowel de jonge als oudere takken met de fiets. Handig, maar wel uitdagend, zeker in een wijk met veel snel en sluipverkeer. Om onze zichtbaarheid op pad te vergroten onderweg willen we investeren in reflecterende fietsplaatjes voor de leden en leiding en wielreflectoren. Daarnaast willen we een fietsenherstelkit voor elke tak zodat ze technische problemen onderweg makkelijker kunnen oplossen.

Met een tweedehands fietskar die we kregen kan de leiding materiaal, koekjes, water, EHBO meenemen tijdens hun spel. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk met de fiets inkopen te doen, materiaal naar het lokaal te brengen, het eten rondbrengen op tweedaagses, materiaal mee te nemen voor het spel,... o.a. Dit doen we omdat veel leiding geen rijbewijs of auto heeft maar ook omdat dit in de stad een snellere en duurzamere manier is om te verplaatsen. 

Onze jeugdbeweging is inclusief, open voor leden met en zonder een beperking. Met de fietskar kunnen we ook leden met een fysieke beperking, leden die zonder fiets zitten of leden die niet goed kunnen fietsen meenemen op activiteit.

Onze fietskar was echter versleten en gaat niet lang meer stand houden. We zouden graag twee nieuwe stevige fietskarren kopen die tegen een stootje kunnen. Eén voor materiaal en één op maat van kinderen. Door extra opzetstukken te kopen kan de leiding van de verschillende takken de fietskarren gebruiken en kunnen we de fietskarren ook makkelijk ontlenen aan VZW Jong of Brede School. 


Scouts en Gidsen Haegepoortes - €2000

Enkele maanden terug werd tegen onze wil,door de parochie (die onze terreinen bezit), onze klimboom in het bosje gevild. Hoewel de oude eik in perfecte gezondheid verkeerde vreesde de school dat de boom hun pasgebouwde lokaal zou kunnen beschadigen. In de missietekst van Scouting staat: ‘natuur is onze troef’ en hier willen we dan ook voor de volle 100% voor gaan door op te komen met groot plezier en kleine daden voor onze omgeving. 

Idealiter zouden we de gevilde boomstronk en afvalhout willen verwerken tot een natuurlijke speeltuin in ons bos. We denken aan een klim-kruip-klauterparcours, of hutjes-hoekjes-kantjes waar jong en oud zich kunnen verstoppen. Kortom een plek waar inventiviteit, inlevingsvermogen en beweging ten volle gestimuleerd wordt. Zo willen we tonen aan onze leden en hun ouders en de buurt dat we het mooie stukje natuur op ons Scouts terrein zo goed mogelijk willen beschermen én benutten. Van groot belang is dat we de bestaande natuur niet schenden met onze wilde plannen en bovendien ook oog hebben voor duurzaamheid. 

Daarnaast hebben wij op onze terreinen vrij veel last van vandalisme (ingeslagen ruiten, opengetrokken afvalzakken, … ). We weten dat het merendeel van de overlast veroorzaakt wordt door jonge kinderen uit de buurt die rondhangen op onze terreinen. We vermoeden dat dit gedrag grotendeels voortkomt uit verveling en hopen deels ook dat dit project kan leiden tot vermindering van de overlast. Daarnaast komen steeds meer jonge gezinnen in onze buurt wonen die zeker mee kunnen genieten van een mooiere leefomgeving. We hopen zo dat onze aanvraag ook zinvol kan zijn voor de buurtbewoners. 

Om ons plan praktisch vorm te geven willen we samenzitten met verschillende partners om dit concreet vorm te geven. Zo kunnen we rekenen op de kennis van de professionele boomverzorger die zal toezien op optimaal natuurbescherming. Daarnaast telt onze Scoutsgroep ook ouders die ervaring hebben met het verwerken van recyclagehout, schrijnwerkerij en doe-het-zelven. De kinderen van onze scouts zullen zeker betrokken worden in de uitwerking van de plannen. Hun creativiteit en inventiviteit kunnen zeker een meerwaarde bieden bij de invulling van onze natuurlijke speeltuin. Tot slot zal de school die vaak gebruik maakt van onze terreinen zeker een laatste partner zijn, we hopen op die manier zo veel mogelijk kinderen te bereiken met ons project.


Open kamp Brabant - €1850

Open Kamp Brabant is een scoutskamp georganiseerd door gemotiveerde leid(st)ers van de provincie Vlaams-Brabant (Gouw Webra en Gouw Oost-Brabant). Het kamp richt zich specifiek tot de meest kwetsbaren van onze maatschappij, namelijk kinderen en jongeren die geen lid zin van Scouts en Gidsen Vlaanderen omwille van de moeilijke thuissituatie of louter omwille van het gebrek aan de nodige financiële middelen. De doelgroep van Open Kamp Brabant zijn diegenen die in de volksmond weleens maatschappelijk kwetsbare kinderen worden genoemd. Open Kamp Brabant richt zich tot alle kinderen van 6 jaar tot 17 jaar en heeft tot doel de kinderen een tof kamp te bezorgen waar ze zich kunnen uitleven, kind kunnen zijn, kunnen ravotten en spelenderwijs leren omgaan met de basispijlers van scouting. In 2O17 waren we op kamp met 68 leden en 25 leid(st)ers en foeriers.

De voorbije jaren hebben wij een enorme groei gekend in het aantal leden, dat deelneemt aan ons kamp. Daarenboven slapen sinds 2017 de twee oudste leeftijdsgroepen (+- 40 kinderen) van Open Kamp Brabant buiten in tenten. Dit is heel goed verlopen afgelopen zomer. Het plan is om vanaf nu altijd buiten te slapen met de twee oudste taken. Het is echter wel zo dat we merken dat er in termen van aangepast materiaal bij de leden nog werk aan de winkel is. 

Om deze reden zouden we dit jaar graag een aantal investeringen doen om ervoor te zorgen dat de leden qua materiaal beter aangepast zijn aan een kamp in de buitenlucht. Ten eerste willen ze investeren in dikke en kwaliteitsvolle slaapzakken zodat alle leden die buiten slapen ook warm hebben 's nachts. Ook zouden we willen investeren in duurzame lampen voor in de tent. Dit omdat het 's avonds pikdonker is in de tent en de leden geen eigen verlichting bij hebben. Tot slot willen we ook investeren in een back-up aan regenjassen voor al onze leden. Dit omdat zij vaak ene beperkt aantal kleren mee hebben op kamp en vaak ook geen regenjas. Hierdoor is alles vaak nat. Daarenboven hebben ze ook onvoldoende kleren om te kunnen wisselen als het regent. Met een aantal verschillende maten aan regenjassen kunnen we voorkomen dat de leden na enkele dagen enkel nog natte spullen hebben.

Hoewel dit project een eenmalige aankoop van materiaal omvat, betekent dit niet dat het project niet duurzaam is. Deze aankoop van materiaal zal ervoor zorgen wij als Open Kamp Brabant de groei van ons kamp kunnen volgen en ook op langere termijn een kamp kunnen aanbieden voor 70 leden. Zonder deze investering zijn wij genoodzaakt een deel van onze werking te herzien om niet aan kwaliteit te moeten inboeten. 


 


Gouw Antwerpen - €700

Wij hebben een bakfiets aangekocht en willen deze graag ombouwen tot Uitwijker.
Uitwijker is een bestaand project van Scouts & Gidsen Vlaanderen (zie https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/de-buurt-en-de-gemeente/uitwijker voor meer info).

De bakfiets is laagdrempeliger en meer ecologisch dan de bestaande auto. We willen de bakfiets uitrusten met een grote speelkoffer. Met deze mobiele speelfiets kunnen we dan naar het asielcentrum, pleintjes,... om kinderen en jongeren die we normaal niet bereiken met Scouting een zinvolle vrijetijdbesteding aan te bieden. 

De bedoeling is om bestaande scoutsgroepen met de bakfiets op stap te laten gaan. Ze gaan een halve dag spelen of knutselen in het asielcentrum of op een pleintje in de stad. 

We werken ook een activiteit uit die de leiding uit de scoutsgroep met hun leeftijdsgroep kan spelen ter voorbereiding van een bezoek aan het asielcentrum. Zo maken we de kinderen en leiding bewust van onze diverse samenleving en laten we hen hierover reflecteren. We maken het thema vluchtelingen bespreekbaar bij de kinderen en jongeren. Daarna kunnen ze samen spelen, wat verbondenheid kan creëren. 

We gaan ook vorming aanbieden aan leiding over hoe je bijvoorbeeld een spel uitlegt aan iemand die maar weinig Nederlands begrijpt,... Dit kan hen helpen om anderstalige nieuwkomers of asielzoekers te verwelkomen in hun scoutsgroep.


Open kamp Antwerpen - €1500

Wij zijn een scoutsgroep die zich richt op maatschappelijke kwetsbare jongeren waarvoor het niet vanzelfsprekend is om mee te doen in een reguliere scouts. Wij organiseren daarom een kamp in de zomer. Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren van instellingen, met financiële of andere problemen thuis en vanaf vorige jaar ook minderjarige vluchtelingen. 
Ons doel is om deze jongeren te bereiken en hun te leren kennismaken met scouting. 
Niet enkel voor de leden is het interessant ook voor de leiding is het heel leerrijk, die vaak ook leiding is in een reguliere scouts. Doordat wij deze kinderen leren kennen kunnen we ook aandachtiger zijn voor diversiteit in onze reguliere scoutsgroepen. 
Ons project gaat uit van ons enthousiasme om iedereen een leuk kamp te bezorgen. Hierbij streven we vooral naar gelijkheid en willen we diversiteit laten bestaan en erkennen. We hebben vorige jaren gemerkt dat ook al hebben wij een laag inschrijvingsgeld, dit voor sommige toch nog te veel is. We willen dat dit geen rede vormt om niet te kunnen deelnemen aan dit kamp. Als we genoeg geld inzamelen kunnen we zoals vorige jaren voor sommige het inschrijvingsgeld laten vallen of afspreken dat ze betalen wat ze kunnen. Ook willen we extra aandacht besteden aan onze twee nieuwe takken: de kapoenen, die al wat meer comfort nodig hebben en aan onze Jins, die we graag willen begeleiden om de komende jaren leiding te worden. Op deze manier hopen we Open Kamp Antwerpen te kunnen verzekeren van een doorstromende leidingsploeg die even divers is als onze samenleving.


Chiro Sleidinge - €750

We willen binnen onze werkgroep een afdeling oprichten voor kinderen met een (lichte) mentale beperking. Op deze manier willen we deze kinderen de mogelijkheid bieden om ook naar de Chiro te komen, en zo de Chiro toegankelijk maken voor iedereen. We denken dat dit zowel voor hen, als voor de leden van onze groep zelf een meerwaarde zou zijn. Door deze afdeling willen we onze huidige leden leren omgaan met mensen met een beperking. Hierbij willen we een taboe doorbreken. Als doelgroep hebben we kinderen met een mentale leeftijd van 12 tot 18jaar (afhankelijk van de kinderen die geïnteresseerd zijn).


KLJ Lovendegem - €2000

KLJ is er voor iedereen!
Dit principe wordt al sinds jaar en dag geheiligd bij KLJ, daarom dat elke afdeling uitgaat van inclusie. De afgelopen jaren hebben wij, KLJ Lovendegem, echter gemerkt dat dit in de praktijk niet zo vanzelfsprekend is. Kinderen en jongeren met een mentale beperking kwamen al eerder bij ons aankloppen, maar zij konden hun draai niet vinden in de groep. 
We willen het voor volgend werkjaar (2018 – 2019) daarom veel ambitieuzer aanpakken. De leiding zou actief gevormd worden en ondersteuning zoeken bij (ortho)pedagogische verenigingen, zoals Jeugdwerk voor Allen. In combinatie met aangepast spelmateriaal en infrastructuur, zijn we ervan overtuigd dat we beter kunnen tegemoet komen aan de noden van iedereen.
Want KLJ is toch voor iedereen?


Jeugd Rode Kruis Brugge & Lauwe, Menen, Rekkem - €1400

Al enkele jaren gaan Jeugd Rode Kruis Brugge en Jeugd Rode Kruis Lauwe Menen Rekkem samen op kamp. Op ons kamp is iedereen welkom, en spelen kinderen met en zonder een beperking samen.
We vragen geen inschrijvingsgeld, en houden de inschrijvingskost voor het kamp zo laag mogelijk. Dit wordt elk jaar wat moeilijker doordat onze kosten stijgen.
We blijven bewust kiezen voor rolstoeltoegankelijke kampplaatsen.
We merken dat het aantal kansarme kinderen die met ons meegaat steeds groter wordt, en dat het niet altijd evident is om kampinschrijving te betalen. Toch willen we ons inzetten om het te blijven doen omdat we het aanbieden van een zorgeloze vakantie zeker in deze doelgroep belangrijk vinden.
Graag zouden we alle kinderen een uniform willen kunnen aanbieden zodat ze zich bij ons thuisvoelen. Ook hebben we nood aan extra slaapgerief om uit te lenen op kamp aan wie het nodig heeft. Hoeslakens en slaapzakken.
We proberen ook al een tijdje om de kinderen uit het opvangcentrum bij onze werking te betrekken.
Deze kinderen komen uit een moeilijke situatie en vinden moeilijk de weg naar een jeugdwerking. Het grootste probleem voor hen is transport om tot bij ons te geraken. We zouden willen de service kunnen aanbieden om hen met een busje te gaan ophalen en nadien terug te brengen.


Chiro Lore - €700

Als dé chiro van het stad zijn wij pal gelegen in het multiculturele Antwerpen-Zuid. Meertaligheid en diversiteit gaan hier hand in hand. Uit ervaring merken wij dat sommige ouders of families uit de buurt moeite hebben met Nederlands te spreken en om hier tegemoet aan te komen, gaan we flyers ontwerpen met meerdere talen, namelijk Frans en Engels. Daarbij gaan we een filmpje maken en posten op sociale media, ondertiteld in het Frans en het Engels. Sociale media is een middel dat wij ten volste gaan benutten om een breder publiek te bereiken. Met het filmpje en de flyers zouden we zowel toekomstige leden als leiding willen bereiken en willen verwelkomen in onze Chiro. Als Chirogroep willen we graag een afspiegeling zijn van onze buurt. We doen er als groep zoveel mogelijk aan om dit doel te bereiken, ook deze promotiemiddelen zouden ons daar terug goed bij helpen.


Jeugd Rode Kruis Bilzen - €1000

Enkele maanden geleden besloten enkele meisjes het Jeugd Rode Kruis van Bilzen op te richten. Omdat de jeugdbeweging pas opgericht is, komt de jeugdbeweging nog niet in aanmerking voor subsidies en JRK Bilzen heeft ook geen locatie waar ze terecht kan. Desalniettemin wilt JRK Bilzen toch heel erg graag zijn steentje aan de maatschappij bijdragen. 'Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland' is nu eenmaal één van de pijlers in de missie van Rode Kruis. 

Zo kwam JRK Bilzen op het idee om de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (6-18jaar) in hun buurt te betrekken in hun project. Deze kinderen hebben vaak de financiële middelen niet om hobby's uit te oefenen. Zo willen we met JRK Bilzen elke maand een activiteit (een uitstap naar de zee, een kunstworkshop, internationale kookworkshop,....) voorzien voor deze jongeren. Om het zo laagdrempelig mogelijk te maken, willen we ervoor zorgen dat de activiteiten volledig kosteloos zijn (lunch, vervoer,... inbegrepen). Tevens wilt JRK Bilzen maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren leren kennismaken met de voordelen van een jeugdbeweging, het sociaal vangnet dat een jeugdbeweging kan betekenen voor deze jongeren. Maar ook ouders leren kennismaken met de werking (bv: tijdens de internationale kookworkshop wordt aan ouders gevraagd of zij het zien zitten om deze workshop mee te begeleiden).

Met dit project wilt JRK Bilzen ervoor zorgen dat kinderen wiens ouders het financieel moeilijk hebben, eens zorgeloos kunnen genieten van activiteiten, maar zich ook leren ontplooien in groepsverband, want volgens JRK Bilzen, heeft ieder kind daar recht op! 


Scouts Gudrun-Elckerlyc - €2000

Om ons goed voor te bereiden, zijn we in 2017 gestart met een werkgroep die verantwoordelijk is voor de oprichting van de AKABE-tak binnen de bestaande scoutsgroep. In deze werkgroep zitten een aantal oud-leiding die de groep goed kennen en ook een ouder die lid is van de vzw. Deze ouder – Marc Rohaert – heeft een zoon met een mentale en psychomotorische beperking die aangesloten is bij de AKABE scoutsgroep in Heverlee. Marc staat ons bij met heel veel ervaring, zo weet hij ook dat de AKABE groep in Heverlee kampt met sterk verouderde infrastructuur, een beperkt aantal plaatsen voor leden en een structurele zoektocht naar geschikte leiding. 

Om ons ze goed mogelijk voor te bereiden hebben we reeds contact met een aantal AKABE groepen uit de buurt. Vooral enkele leiding van AKABE Heverlee – de meeste nabije AKABE scouts - staat ons met raad en daad bij. Deze AKABE scouts heeft momenteel een wachtlijst van 8 kinderen.
Verder hebben we contact met de recent opgerichte AKABE groepen in Haasrode, Tienen en Zaventem.


KLJ Beerzel - €1900

Onze activiteiten vinden plaats op vrijdagavond tussen 19u en 22u. De helft van het jaar is het dus donker tijdens onze activiteiten. Onze lokalen zijn gelegen in het dorpscentrum nabij de parochiezaal, hierdoor passeert er regelmatig verkeer aan onze lokalen. Bovendien zijn we een aantal jaar geleden gestart met een leeftijdsgroep vanaf 10 jaar. Dit is een leeftijd waarop kinderen nog niet zo veel ervaring hebben in het verkeer. 
Vele van deze kinderen komen naar de wekelijkse activiteit met de fiets. Bovendien maken we ook regelmatig verplaatsingen in groep met de fiets ( bv. naar het kamphuis / activiteiten op verplaatsing). 
Om de veiligheid van onze leden en leiding te verbeteren, zouden we willen investeren in materiaal dat de veiligheid en zichtbaarheid aan ons lokaal zal bevorderen. We gaan ook een activiteit organiseren voor onze leden in het kader van verkeersveiligheid met de fiets (bv. behendigheidsproeven met de fiets)


Vorming Gouw Antwerpen - €2000

Kijken we naar de leden van een doorsnee scoutsgroep, dan zien we al snel kleine en grotere verschillen in interesses, afkomst, haarkleur, … Ja, onder onze leden en leiding zit heel wat variëteit – diversiteit als je wil. Toch is het ook opvallend dat we in onze jeugdbeweging weinig allochtone en kansarme kinderen en jongeren bereiken: het merendeel van onze leden behoort tot de Vlaamse middenklasse.

Met het Scouts Bootcamp hadden we graag een week lang een inleiding tot scouting georganiseerd waarin we jongeren van 17-21 jaar (leidingsleeftijd) een week lang vorming aanbieden om een echte scout of gids te worden. Deze jongeren met diverse achtergronden hebben in se niets met scouting te maken, maar zijn wel super gemotiveerd om hier mee deel van uit te maken. De doelgroep die nooit tot bij scouting komt, willen we meenemen en ze op hun eigen manier laten ontdekken wat het inhoudt om een echte scout of gids te zijn. Door samen te werken met de verschillende Antwerpse organisaties bereiken we ook de jongeren die traditioneel niet voor de scouts kiezen. De meerwaarde van het project is dat ook zij geïnspireerd worden door de meerwaarde van de scoutingmethodiek. En wij leren tegelijk enorm veel van hun methodieken.

Twee keer op een jaar zouden we dit vormingskamp willen aanbieden aan telkens 15 jongeren. Een keer in de paasvakantie en een keer in de zomervakantie. Een Hopper Jeugdverblijf zou hier de ideale locatie voor zijn. Afhankelijk van de noden van de groep, kan er een selectie van een jeugdverblijf gemaakt worden. De ene locatie biedt de mogelijkheid om in tenten te kamperen, de andere om in een binnenlocatie te verblijven en nog anderen bieden beide mogelijkheden aan waardoor de jongeren nog de keuze hebben om te experimenteren. 
Doorheen de week zouden er verscheidene foto’s en filmpje gemaakt kunnen worden om achteraf een aftermovie te maken. Zo hebben we een concreet voorbeeld van hoe zo’n week er juist uitziet naar andere edities toe om andere districten en gouwen te inspireren om hetzelfde voorbeeld te volgen.

Uitwijker Gent (Scouts en Gidsen Vlaanderen) - €600

Jeugdbewegingen zijn een speelse vrijetijdsbesteding waar jongeren zich kunnen uitleven en ontplooien. Jammer genoeg zijn er vandaag enkele drempels waardoor een heleboel jongeren de weg niet vinden. Door het stijgende succes van Gentse jeugdbewegingen, kampen de Gentse scoutsen met een ledenstop. Hierdoor moeten ze vaak nieuwe leden weigeren, wat jammer is. Daarnaast vindt niet iedereen zijn weg naar een jeugdbeweging. Het gaat vaak over gezinnen die sociaal economisch minder sterk in de voeten staan. Er zijn verschillende drempels die er voor zorgen dat niet iedereen de weg vind: het grote engagement, de vaste uren, de uniformen, het financiële aspect,...

Maar we geloven dat scouting voor nog veel meer jongeren waardevol kan zijn dan diegene die vandaag bereikt worden. Zo ontstond een achttal jaar geleden het uitwijkerproject, een experimentele vorm van jeugdbeweging.De uitwijker is een busje dat door wijken trekt waar jongeren niet direct aansluiting vinden bij een jeugdbewegingen. Daar organiseert dit busje met vrijwilligers spel voor de jongeren die op dat moment op de pleintjes aanwezig zijn. Zo kunnen we bruggen slaan met de jongeren (en ook hun ouders) en scouting open trekken.
Deze werkvorm willen we omvormen tot een vaste groep in Gent. Net zoals een klassieke scoutsgroep krijgt de uitwijker in Gent een eigen naam, en een vaste groep leiding die structureel/ op vaste tijdstippen een werking heeft. In Gent organiseert de jeugddienst al spel op pleintjes tijdens schoolvakanties met hun Speelse Wijken en de Pretkamjonet, maar op woensdagen en tijdens het weekend is er een te beperkt aanbod. We geloven dat de uitwijker hierop kan inspelen. 


Open Kamp Gouw Noordzee - €1500

Gouw Noordzee organiseert in 2018 een Open Kamp. Dit is een kamp voor jongeren die anders de kans niet krijgen om mee te gaan met de jeugdbeweging, of voor wie de drempel te hoog is om lid te worden. Onze doelgroep bestaat uit maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 10 en 12 jaar. We nodigen jongeren van enkele instellingen uit, waarvan er iedere keer 1 of 2 mee kunnen op kamp.
Het idee van het Open kamp is de drempel te verlagen, jongeren een goede en onbezorgde tijd en ervaring geven en hen laten proeven van scouting. We gaan verder dan enkel een kamp aanbieden maar zorgen ook dat er na het kamp aansluiting mogelijk is bij een reguliere scoutswerking. Zo versterken we o.a. het netwerk van de kinderen.