Over Koning Boudewijnstichting

De opdracht van de Koning Boudewijnstichting is duidelijk en tegelijk veelomvattend: de levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren. In de oprichtingsakte van 1976 wordt de Stichting beschreven als “een onafhankelijke structuur die originele ideeën aanmoedigt en nieuwe projecten opzet”.

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Zo dragen we duurzaam bij tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.


De Stichting werkt onafhankelijk en pluralistisch. Dat wordt ook gewaarborgd door de diverse achtergrond van onze Raad van Bestuur en onze medewerkers. We hebben respect voor diversiteit, en streven naar kwaliteit, transparantie en integriteit.

De Koning Boudewijnstichting focust op een aantal thema’s en is actief vanuit Brussel, maar steunt ook projecten ver buiten de Belgische en Europese grenzen. Door samen te werken met andere organisaties willen we onze opdracht zo goed mogelijk afstemmen op de inspanningen van anderen.

Meer info: www.kbs-frb.be