Dokter Jules beloont 22 projecten

Net zoals andere jaren beloont Dokter Jules de jeugdbewegingen die een creatief idee hebben dat maatschappelijke waarde biedt. Vorig jaar (2018) werden volgende projecten door Dokter Jules gesteund.

Vier grote jeugdbewegingen Gent (Chiro, FOS, KSA, Scouts & Gidsen) - €1830

Vier grote jeugdbewegingen (JBW) in Gent (Chiro/FOS/KSA/S&GV) werken aan een project voor jongeren uit OKAN-onderwijs. Gentse JBW participeren al aan Dagje Planeet Gent waarbij leerlingen het vrijetijdsaanbod verkennen. In 2019 gaan leid(st)ers in OKAN-scholen langs om te tonen wat JBW zijn en doen. We vinden het belangrijk dat elk kind zich welkom voelt bij een JBW en vlot kan starten. Daarom geven we een welkomstpakket met info mee. Kinderen in armoede geven we een goedkoop of gratis uniform.

Chiro Klimop Bottelare - €1000

Onze chiro besliste om een nieuwe groep toe te voegen aan onze werking, namelijk DE KADEES. Dit zijn meisjes tussen de 15 en 25 jaar met een licht tot matige mentale beperking. Verschillende zaterdagen doorheen het jaar geeft dit ook aan hen toegang tot een jeugdbeweging, waar we hen de kans geven om rond te rennen, nieuwe vriendschappen te sluiten en gewoon zichzelf verder kunnen leren kennen.

JNM Leievallei - €2000

Onder de werknaam DeinzenAIR zouden we graag een fijnstof-sensornetwerk bouwen van minstens 40 sensoren om permanent de luchtkwaliteit in onze stad in kaart te kunnen brengen (via een website). De sensoren willen we bouwen met de hulp van onze leden en leerlingen van het VTI Deinze. Zo willen we jongeren zoveel mogelijk betrekken bij het leren werken met elektronica en ICT via workshops maar ook bewust maken van fijnstof en de gevolgen daarvan. Doel: de luchtkwaliteit in onze stad in beeld brengen en zo helpen verbeteren.

Chiro Lore - €1984

Chiro Lore is een jeugdbeweging uit Antwerpen die veel kinderen in armoede bereikt. Voor veel van hen is de prijs van een uniform niet betaalbaar. Daarom vragen we ondersteuning voor de aankoop van uniformen. Deze verkopen we aan € 10 per stuk. Nadien kunnen leden oude kledingstukken verkopen voor € 5 waarna deze in een tweedehandssysteem terecht komen. Indien nodig lenen we het uniform gratis, zolang ze lid zijn. Zo versterken we de diversiteit in onze groep en gaan we duurzaam om met kledij.


 


Jeugd Rode Kruis Bilzen - €1745

Vorig jaar kwam JRK Bilzen op het idee om activiteiten te organiseren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (6-18jaar) in hun buurt.Het werd een groot succes! Graag zouden ze dit project ook dit jaar willen verderzetten. Met dit project wilt JRK Bilzen ervoor zorgen dat kinderen wiens ouders het financieel moeilijk hebben, eens zorgeloos kunnen genieten van activiteiten, maar zich ook leren ontplooien in groepsverband, want volgens JRK Bilzen, heeft ieder kind daar recht op!

Scouts & Gidsen Denderleeuw - €2000

Vanaf september 2019 zullen in Scouts & Gidsen Denderleeuw ook kinderen met een beperking welkom zijn. Wij zijn namelijk bezig met de oprichting van een akabe-tak binnen deze scouts. De reden hierachter is enerzijds het aanbieden van een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding aan kinderen met een beperking, anderzijds de oprichting van een inclusieve werking binnen onze jeugdbeweging. Zo geven we deze kinderen met een beperking ook de kans om ‘scout’ te worden en jeugdwerk te beleven op hun maat.

Gidsen Mol-Centrum - €2000

Met het project 'Kans op spel' willen we de drempel naar de jeugdbewegingen in Mol verkleinen voor kinderen uit kansarme gezinnen. Bovendien willen we alle jeugdbewegingen van Mol er bewust van maken dat we door enkele aanpassingen in onze werking veel meer kinderen kunnen bereiken, voor wie het anders niet haalbaar is om aan onze activiteiten deel te nemen. We streven naar de integratie van kwetsbare groepen kinderen en jongeren in de jeugdbewegingen van Mol en dit op een duurzame manier.

Chiro Jijippeke Molenbeek - €1800

Chiro Jijippeke is een laagdrempelige Nederlandstalige Chirogroep in Molenbeek, die er zo veel mogelijk aan doet om iedereen naar de Chiro te krijgen. We vragen middelen voor vorming en ploegvorming van de leidingsploeg (leidingsweekend en EHBO-cursus) en voor het aanbieden van een trui en T-shirt aan haalbare prijzen voor alle leden.

Chiro Far-West - €955

We starten een uitleendienst met kampeermateriaal. Dit doen we om de drempel tot onze Chirogroep te verlagen enerzijds en anderzijds om de bestaande diversiteit te behouden en deze leden te laten doorstromen tot de oudste afdeling en eventueel de leidingsploeg. Deze maatregel volgt in een resem aan andere sociale initiatieven om het kamp en weekends toegankelijker te maken. Op kamp worden immers banden gesmeed, dit over sociale en culturele grenzen heen.

Scouts Amberes - €1900

In februari 2018 startten we een nieuwe scoutsgroep in Antwerpen-Noord: Scouts Amberes. We willen zowel bij de leden, als bij de leiding de grote diversiteit van de wijk weerspiegelen. We maken onze werking laagdrempelig en betaalbaar, zodat ook kinderen die in armoede leven, kunnen deelnemen. Activiteiten, kampen en lidgeld maken we goedkoop. We starten een tweedehands uniformenbank. We communiceren duidelijk en goed, zodat iedereen ons begrijpt.

KSA Aalter - €1500

De Sjelter, een jeugdlokaal met bijhorend speelterrein, is elke zaterdag de speelomgeving voor meer dan 300 KSA Aalter leden. Het terrein, gesitueerd tussen de drukke autowegen E40 en N44, is volgens het curiezeneuzen project één van de meest ongezonde plaats in Aalter. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, planten we een nieuw stuk inheemse bos aan, waardoor we ook nieuwe plekjes voor avontuurlijke activiteiten en ruimte voor knappe kampenbouwers creëren.

 

Scouts Genk Centrum - €2000

Wij als scouts van een heel multiculturele stad willen graag openstaan voor iedereen ongeacht afkomst of financiële status. Daarom willen wij een boekje ontwerpen waar de scouts helemaal in staat uitgelegd en omschreven zodat er zoveel mogelijk drempels wegvallen. Ook willen we een 2dehandslijn ontwikkelen van scouts-uniformen en materiaal. We beseffen dat deze verborgen kosten ouders kunnen afschrikken. Wij willen kleding herstellen en materiaal aankopen om te verlenen en-/of te verhuren.

Chiro As-Niel - €2000

Chiro As-Niel wil graag water besparen. Water wordt vooral gebruikt om toiletten door te spoelen of om op warme dagen waterspelletjes mee te spelen. Helaas is veel van dat water ook drinkbaar. Regenwater is hiervoor een perfect alternatief! Daarom wil Chiro As-Niel een regenwaterput plaatsen en aansluiten op de toiletten, wasmachine en buitenkraan.

 

Chiro St-Michiel Kuurne, KSA Leiezonen en KSA Ambroos - €1000

We willen dat mensen van andere origine of minder kansen de jeugdbewegingen leren kennen. Om dit te bereiken willen we samen een tof voorstellingsfilmpje maken. Daarnaast willen we onze huidige manier van communicatie en bereikbaarheid aanpakken en vereenvoudigen. We willen inspelen op de financiële drempels door een tweedehandsverkoop van uniform en kampmateriaal te organiseren. Door samen te werken denken we dat we met een sterker verhaal naar buiten kunnen komen en meer zullen bereiken.

 

Chiro Beukenhof - €1110

Op zondag zijn alle kinderen van Male welkom om een fantastische namiddag te beleven in onze Chiro. We proberen hierbij alle jongeren te bereiken, maar vaak merken we dat het moeilijk is om kinderen uit kansarme gezinnen aan te trekken o.a. omdat het inschrijvingsgeld en de aankoop van bewegingskledij voor hen niet vanzelfsprekend is. We zouden deze hindernis willen wegnemen met het geven van een financieel steuntje in de rug door deze kosten (gedeeltelijk) voor onze rekening te nemen.

 

AKABE Herent - VZW Gudrun-Elckerlyc - €1000

Onze scouts is in september 2018 gestart met een werking van kinderen met een beperking (AKABE). We krijgen heel veel positieve reacties vanwege de grote nood aan dergelijke werking en de maatschappelijke meerwaarde. Momenteel werken we aan een dossier om het gebouw grondig te renoveren op maat van mensen met een beperking. In tussentijd hebben we gemerkt dat ook het terrein aan enkele voorwaarden moet voldoen. Met deze subsidie willen we het terrein beter afscheren door een draad te plaatsen.


Scouts Sint-Rochus - €1000

Al zesenzeventig jaar zorgen wij wekelijks voor spel en avontuur. We proberen onze jongeren niet alleen te entertainen, maar ook iets bij te brengen over zichzelf, hun medemens en de maatschappij. Naast een heleboel vriendschappen levert dit ons ook een mooi ideaal op: jonge mensen opvoeden tot levenslustige, zelfstandige en ondernemende individuen. Wij verruimen onze visie en willen toegankelijk zijn voor alle jongeren, ook voor zij waarvoor participatie minder vanzelfsprekend is.


FOS Leeuwkens Linden 285ste - €700

Wij willen onze lokalen rolstoelvriendelijk maken, zodat ook de rolstoelgebruikers welkom zijn in onze lokalen. Ook willen wij graag twee vormingen doen rond pestpreventie bij kinderen en motiveren van je leiding. Dit omdat de scouts rond kinderen draait en we het zeer belangrijk vinden dat elke zaterdag eentje is dat ervoor zorgt dat ze de volgende terugkomen.

 

Chiro Atrejoe - €1000

Uitbreiding speelruimte, creatie beschutting en vorming cocon voor de eigen leefwereld door middel van containers en aankoop uniformen om met prijsvermindering door te verkopen en nadien in een 2de hands systeem te integreren.

Wij willen investeren in (tweedehands) containers om het nijpend ruimtegebrek van onze Chiro op te vangen. Hierdoor hopen we onze moeilijker te bereiken doelgroep (kansarme kinderen) een beter alternatief te kunnen bieden dan gewoon rond te hangen op straat. Daarnaast zouden we ook graag uniformen aankopen die wij dan goedkoper aan onze leden kunnen door verkopen. Deze uniformen komen dan na gebruik (te klein geworden of gestopt) terug bij ons om zo tweedehands nogmaals gebruikt te kunnen worden.

 

Scouts Kortemark - €1000

In september 2018 richtten wij binnen scouts Kortemark een nieuwe tak op voor kinderen en jongeren van 12 tot 18 jaar met een mentale en/of fysieke beperking. Deze jongeren vinden vaak niet de weg naar een jeugdbeweging. In onze regio was er ook nood aan een nieuwe jeugdbeweging voor jongeren met een beperking. Graag willen we via Dokter Jules onze net gestarte werking verder uitbouwen met aanpassing van het lokaal (uitbouw kleine snoezelhoek) en op langere termijn inclusie in reguliere werking.

 

226e FOS De Leeuwerik - €1000

Graag zouden wij van ons scoutsterrein een autovrij domein maken. Hiervoor zouden we onze fietsenstalling en parking herinrichten. Naast het verhogen van de veiligheid op onze terreinen, willen we onze leden ook veilig op pad sturen bij het verlaten van onze terreinen. Enerzijds wensen  we de zichtbaarheid van de groepen te verhogen door de aankoop van nieuwe fluohesjes voor onze leden en leiding. Anderzijds willen we de politie uitnodigen om een workshop rond verkeersveiligheid te organiseren.

 

Chiro Staderas  Belsele - €600

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen starten we een project waarbij we alle plastiek willen vermijden! Na opvolging van ons afvalproductie (via Energie-ID), kwamen we tot de conclusie dat we te veel afval produceren. Om dit te beperken kopen we voor elk lid een drinkbus, zoeken we naar een koekleverancier met grote verpakkingen en bouwen we een afgesloten afval-sorteer hok. Zo kunnen we de plastiek die toch bij ons geraakt, de juiste bestemming geven en sensibiliseren we de leden!