Ingediende projecten

Deze projecten zijn al ingediend voor de projectoproep van dit jaar:

Chirojongens Staderas Belsele 

Chirojongens Staderas Belsele wil grote energiezuinige koelkasten aankopen om de gezondheid en veiligheid van de kinderen tijdens het zomerkamp te kunnen garanderen. Ze willen ook andere jeugdbewegingen uit de buurt hiervan laten profiteren. Door onahankelijk te zijn van een koelcel besparen ze in besparen ze geld. Om de afvalberg te verkleinen en de leden en de leiding te sensibiliseren, stimuleren ze ook het gebruik van herbruikbare bekers tijdens de werking, uitstappen en het zomerkamp. 

Chiro Maeva 

Chiro Maeva wil een Play Ground creëren met talkrijke speelelementen (louter dan alleen de contouren van een basketbalveld); zoals bv. een hinkelspel, een cirkel voor Chinees voetbal, enz. 

Akabe De Pioen 

Ze willen zes kansarme kinderen uit een instelling voor kinderen met een beperking laten deelnemen aan hun werking. Hiervoor hebben ze sponsoring nodig om uniformen te bekostigen, veldbedden, slaapzakken, etc. alsook sponsoring om hun kampgeld te betalen.

Gidsen Sint-Godelieve

Gidsen Sint-Godelieve willen zich als groep inzetten op duurzaamheid en autoritten vervangen door fietsritten. Ze willen een bakfiets aankopen die ze kunnen gebruiken bij stadspelen, maar ook meenemen op kamp om inkopen in het dorp te gaan doen. 

KLJ Balen 

KLJ Balen wil herbruikbare bekers aankopen om te gebruiken tijdens hun jaarlijkse fuif. Om deze investering meer impact te geven, wensen ze de bekers ook uit te lenen aan andere jeugdbewegingen uit het dorp. Voor het afwassen en controleren van de bekers  willen ze beroep doen op een lokaal dagbestedingscentrum, waar volwassenen met een verstandelijke beperking hun tijd zinvol kunnen besteden. 

KSA Roodkapjes Buggenhout 

Ze willen graag hun leden met een gerust hart naar huis sturen door fluohesjes en fietslichtjes te voorzien voor elk lid. Ook willen ze de lokalen toegankelijker maken voor iedereen door een parkeerplaats voor minder validen te voorzien. 

KSA Gewest Groot Gent 

Bij het pleintjesproject gaan Gentse KSA-groepen tijdens het laatste weekend van maart met de oudste leden en hun leiding spelen in drie verschillende buurten in Gent. Ze focussen zich op wijken waar er weinig tot geen jeugdbewegingen actief zijn, zodat ook de kinderen in deze wijken de kans krijgen om kennen te maken met een jeugdbeweging. Ze willen kinderen en jongeren die niet altijd de aansluiting vinden tot een jeugdbeweging een toffe middag bezorgen. Ze doen dit aan de hand van typische jeugdbewegingsspelletjes en motiveren de kinderen en jongeren rondom hen om mee te participeren. Het project heeft ook tot doel de oudste leden en hun leiding uit hun comfortzone van het reguliere juegdwerk te halen en kennis te laten maken met een doelgroep die hun niet altijd bekend is. 

FOS Gent 

Ze wensen een uitwisseling tussen georganiseede jeugdbewegingen en niet of minder bereikte jongeren op te zetten, door middel van een vlottenrace in centrum Gent. 

Open Kamp - Gouw Waas

Open Kamp - Gouw Waas organiseert kampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Jammergenoeg is dit beperkt tot enkele dagen in de zomer. Dit jaar willen ze uitbreiden nar een jaarwerking voor zowel jongeren van OKAN en het opvangcentrum "De Westakkers". Ze willen hen in eerste plaats in contact brengen met de jeugdbeweging. Ook worden de jongeren op deze manier warm gemaakt om mee op kamp te gaan en op termijn door te stromen naar een reguliere jeugdbeweging. 

Scouts Sint Carolus Mol - Ginderbuiten 

Ze zouden graag een stuk braakliggend bosgrond tegenover het lokaal omtoveren tot speelbos, om zo de verstedelijking in de omgeving rond de scoutslokalen tegen te gaan. Zo voorzien ze een leuke, avontuurlijke en groene speelomgeving voor de scoutsleden en alle kinderen uit de buurt. Met dit project willen ze initatief tonen voor een groene en kindvriendelijke omgeving. 

Chiro t' Allemanneke 

Ze willen bomen planten aan de lokalen om 2 redenen. Ze wensen meer groen aan de lokalen en voor de buurt. Daarnaast zouden de bomen een soort buffer vormen tussen hun speelkoertje en de tuin van de buren, om zo overvliegende ballen tegen te houden. 

Chiro Gontrode 

Op 5 september organiseert Chiro Gontrode in Melle een ecologisch ééndagsfestival, genaamd Ozon. De nadruk van het festival ligt op duurzaamheid, zero-waste en sensibilisering. Ze gebuiken enkel biologische producten en produceren geen afval. Met standjes zoals Oxfam, SDG en klerenruil hopen ze de mensen op een leuke wijze bij te brengen over ecologie en duurzaamheid. Aangeboden dranken en versnaperingen zijn aangekocht bij lokale en biologische initiatieven.

 

KSA Petegem 

KSA Petegem wil dat jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie of met beperkte financiële middelen gelijke kansen krijgen. Door het lidgeld, de kampprijs en de uniformprijzen te verlagen, willen ze eventuele drempels wegnemen of drastisch verlagen. 

Scouts Sint Aloysius Aalst 

Ze willen een project opzetten voor kinderen in (kans)armoede. De aankoop van materiaal voor weekends, kampen en dagelijkse werking is soms moeilijk voor leden. Ze willen daarom een soort van uitleen tot stand brengen binnen de scouts waaedoor niet iedereen een slaapzak/slaapmatje/gammel/zaklamp/etc. moet kopen. Leden kunnen de materialen dan gratis uitlenen. Ze hebben dit reeds kleinschalig zonder financiële hulp uitgewerkt, maar merken dat ze dit zouden moeten uitbreiden. Ze zouden ook andere groepen uit de buurt kunnen helpen indien zij hier nood aan hebben. 

Scouts en Gidsen Vilvoorde 

Scouts en Gidsen Vilvoorde ondernam vorig jaar een ambitieus bouwproject: eigen lokalen neerzetten in een multiculturele woonwijk. Nu het project in de laatste fase is beland, heeft het bestuur nagedacht over ecologische initiatieven die in de afwerking van het gebouw geïntegreerd kunnen worden, zoals een compostvat, enkele insectenhotels en de (her)aanplanting van enkele bomen. Bovendien willen ze ook, als jeugdbeweging in een nieuwe wijk, de betrokkenheid van de omwonenden stimuleren door een gemeenschappelijk moestuinproject ("urban gardening") op poten te zetten. 

Chiro Magneet 

Dit jaar besteedt Chiro Magneet Evergem extra aandacht aan ecologie en klimaat, omdat het een veelbesproken onderwerp is. Ze willen op een speelse manier bij dit thema stilstaan om zowel de leden als de leiding te sensibiliseren, maar ook daadwerkelijke acties op zetten om de ecologische voetadruk van hun werking te verkleinen. 

Open Kamp Limburg 

Met Open Kamp Limburg zetten iedere zomervakantie vrijwillige leiders en leidsters zich in om maatschappelijk kwetsbare kinderen uit Limburg een fijn kamp te bezorgen. Open Kamp Limburg heeft een "persoonlijke kampmaterialenbank". Hierdoor kunnen leden en leiding die deelnemen aan het zomerkamp gratis persoonlijk kampmateriaal (veldbed, slaapzak, etc.) uitlenen. Ze zouden hun aanbod graag uitbreiden om zo te voldoen aan de vraag. 

Gidsen 2de Kempen 

Gidsen 2de Kempen uit Herentals wil fietsvriendelijker worden. Door de aankoop van fietsrekken willen ze hun leden stimuleren om nog meer met de fiets naar de scouts te komen. Daarnaast willen ze fluo armbandjes uitdelen om, vooral in het donker, nog meer op te vallen met de fiets. 

Chiro St-Anneke 

Chiro St-Anneke in Koekelberg, Brussel wil een laagdrempellige chiro zijn en blijven. Om dat te kunnen doen, willen ze met een jaarlijkse paaseitjesverkoop een verlaagd tarief aanbieden aan leden die dat nodig hebben. Daarnaast willen ze ook uniformen aankopen om ze aan een zo laag mogelijke prijs te verlopen aan leden die dat nodig hebben. 

Chiro De Kring 

Chiro De Kring wil ecologisch om springen met water en een regenput plaatsen om regenwater gebruiken voor de toiletten en buitenspelletjes. 

KLJ Essen 

Hun project bestaat eruit drinkbussen aan te kopen met hun eigen KLJ-logo en deze meenemen op kamp, weekends, daguitstappen. Zo kunnen ze niet alleen de afvalberg verminderen, maar hun leden ook aanzetten tot het drinken van voldoende water die ze dan via de kraan kunnen bijvullen. 

285e FOS Leeuwkens Linden 

Ze willen de inpakt van hun kamp op het milieu verkleinen. Daarbij gaan ze hun leden leren zuinig om te gaan met water. Daarnaast zouden ze met de leidingsploeg een vorming willen volgen rond het omgaan met storend gedrag. 

KLJ Ertvelde

KLJ Ertvelde wil KLJ-drinkflessen verkopen aan de leden. Het is hun doel leden deze zoveel mogelijk meenemen op activiteiten, daguitstappen en op kamp. Op deze manier verminderen ze het gebruik van plastiek flessen. Milieu en duurzaamheid is het project waar de KLJ zich mee bezig houdt. 

KLJ Lembeke 

KLJ Lembeke wil hun lokaal veiliger maken voor leden en passanten. Het lokaal is wat verouderd en hier en daar zijn er zaken die dringend aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld de verwarmingsroosters aan de buitenmuren, deze worden heet en mensen (zowel leden als voorbijgangers aan het lokaal)) kunnen er zich aan verbranden. 

KSA Nazareth 

KSA Nazareth wil een uitleendienst van kwalitatieve tenten zijn voor collega jeugdbewegingen die in de drukke kampperiode tenten zoeken. Ze beschikken over verschillende modellen en willen zich nu focussen op 1 handig en kwalitatief model zodat andere groepen goede tenten hebben voor hun leden.

KLJ Oud-Turnhout 

KLJ Oud-Turnhout wil een jeugdbeweging zijn voor iedereen. Ze willen de KLJ ook openstellen voor kinderen en jongeren die het thuis minder breed hebben. Dit willen ze doen door hun activiteiten en uitstappen betaalbaar te houden. 

Gidsen Edelweiss

Gidsen Edelweiss gaan steeds met z'n allen op kamp met de tent. Ze zouden ook dit jaar graag op kamp gaan en dit met eigen tenten. Daarom willen ze een aantal tenten aanschaffen, zodat ze helemaal zelfvoorzienend zijn. Op deze manier wensen de prijs voor de leden te drukken. 

Akabeast

Akabeast is een organisatie die scouting op maat aanbied aan kinderen met een mentale en/of fysieke beperking. Met aandacht voor de ervaringswereld van de kinderen zorgt Akabeast de eerste 3 zondagen van de maand voor een spetterende namiddag waarin kinderen kunnen spelen, groeien en plezier maken.

Jeugd Rode Kruis Oostende

Jeugd Rode Kruis Oostende wil werken aan groepsactiviteiten waar samenwerken en solidariteit aan bod komt. Jeugd Rode Kruis Oostende wil het lokaal verlaten en werken in buurten waar veel diversiteit en armoede leeft. Op die manier wil het een jeugdbeweging zijn voor iedereen. 

Chiro Sleidinge

Chiro Sleidinge wil alle kinderen uit de buurt, ongeacht sociale afkomst, de kans geven om elke week plezier te maken op zondag. Ze hebben een kas opgericht om kinderen te bereiken uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Chiro Sleidinge biedt al ondersteuning aan enkele kinderen, maar wil deze steun graag uitbreiden. 

Chiro Jooske 

Chiro Jooske wil een Chiro zijn voor iedereen. Ook kinderen uit een maatschappelijk kwetsbare situatie zouden geen drempel mogen ervaren om lid te worden van een jeugdbeweging. Chiro Jooske wil deze drempel wegnemen door middel van financiële steun. 

 

Chiro Eindhout 

Chiro Einhout wenst extra financiële steun voor De Rinkies, een afdeling voor jongeren van 6-21 jaar met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Vele van de leden bij de Rinkies hebben niet de financiële mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten zoals bowlen, naar de kinderboerderij gaan, enz. of een afdelingstrui te kopen. Door middel van financiële steun wil Chiro Eindhout ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan alle activiteiten. 

Inspiratie opgedaan? Dien je project in voor 2 december 2019!