Disclaimer en privacy

Disclaimer

Koning Boudewijnstichting (KBS) beheert het Fonds Dokter Jules Bouts en oordeelt na afloop van elke projectoproep welke projecten weerhouden worden. Projecten waarover via de kanalen van Dokter Jules gecommuniceerd wordt, kunnen daarom nog niet automatisch aanspraak maken op steun van het fonds. 

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring wil KBS je zo helder en transparant mogelijk informeren over hoe wij omgaan met persoongegevens. We doen al het mogelijke om je privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met je gegevens. Deze verklaring is van toepassing op deze website en de gegevens die we hier verzamelen.

Gegevens inkijken

Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in het kader van Dokter Jules in ons bezit hebben, neem dan contact op met info@kbs-frb.be.

Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. 
  • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

Je kan gegevens laten verwijderen van deze website, alsook van de kanalen van Dokter Jules op sociale media. 

Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met info@kbs-frb.be.

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

  • Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.
  • E-mailadressen van contactpersonen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Onze groep verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:​

  • Communicatie over de werking van de projectoproep via sociale media
  • Om andere jeugdbewegingen te inspireren met jouw projectidee

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van indieners van projecten.

Bewaartermijn

Mediaraven verwijdert jaarlijks zelf alle persoonsgegevens die we binnenkregen uit eerdere projectoproepen van deze website en van sociale media.

Toegang tot de gegevens

Medewerkers, stagiairs of vrijwilligers van Mediaraven die uitvoerende taken verrichten voor de projectoproep hebben toegang tot de gegevens die via de website dokterjules.be verzameld worden. Enkel afbeeldingen kunnen gebruikt worden op de kanalen van Dokter Jules om andere jeugdbewegingen te inspireren met jouw projectidee.

Persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan op elk moment aangepast worden.

Meer weten?