Deze ideeën komen in aanmerking

Overtuig Dokter Jules van idee met maatschappelijke meerwaarde. Lukt dat, dan schenkt hij tot 2000 euro aan jouw jeugdbeweging.

De dagdagelijkse werking van jouw jeugdbeweging heeft op zich heeft al een maatschappelijke meerwaarde, maar om de centen van Dokter Jules te verdienen, moeten jij en jouw jeugdbeweging iets extra doen.

Je mag het geld dus niet gebruiken voor je jaarlijkse kamp, spaghettiavond of om jouw lokaal op te waarderen.

Bedenk dus hoe je op een originele manier iets meer doet voor jouw groep of de maatschappij.

Kies een thema

Deze thema’s hebben voor voor Fonds Dokter Jules Bouts een maatschappelijke meerwaarde:

 • Integratie van kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen (armoede, handicap, culturele diversiteit, enz.)

 • Fysieke gezondheid (gezonde voeding, gezond bewegen, enz.)

 • Emotionele veiligheid (anti-pestgedrag, gendergelijkheid, enz.)

 • Maatschappelijke vorming

 • Individuele ontplooiing

 • Milieu en ecologie

 • Andere vergelijkbare thema’s
   

Goede voorbeelden

Dit zijn goede voorbeelden van projecten binnen die thema’s:

 • Organiseer een workshop over pesten, alcoholgebruik of verslaving.

 • Vergroen de omgeving van jouw lokaal door bomen te planten

 • Organiseer een weekend of kamp waaraan maatschappelijk kwetsbare kinderen kunnen deelnemen. 

 • Verlaag drempels in jouw jeugdbeweging zodat kinderen uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn (vb. culturele achtergrond, gender, ..) gemakkelijker kunnen  toetreden.

 • Werk samen met een armoedebeweging om een activiteit op te zetten. 

 • Werk samen met een school of een andere maatschappelijke organisatie om kinderen te laten kennismaken met je jeugdbeweging of organiseer een ‘open dag’.

Fonds Dokter Jules Bouts staat ook open voor andere ideeën binnen die thema’s. Wees origineel en overtuig hem dat ook jouw idee een maatschappelijke meerwaarde heeft!

Lijkt dit wat voor jou? Zo maak je een goed plan